Bli medlem

Egge historielag har pr. 30 april 2021 270 medlemmer inkludert to æresmedlemmer.

Som medlem er du med på å støtte opp om det lokalhistoriske arbeidet i gamle Egge kommune og omeng – et arbeid som vi mener er svært viktig for lokalmiljøets identitet og felles historie.

Medlemskapet koster kr. 300 pr. år, men det er også mulig å tegne seg for en pakke bestående av medlemskap og Årbok samt familiemedlemskap både med og uten Årbok.

• Medlem uten årbok: kr 150,-

• Medlem med årbok: kr 300,-

• Familie uten årbok: kr 200,-

•Familie med årbok: kr 350,-

• Nyeste årbok uten medlemsskap: kr 200,-

• Kalender: kr 100,-

Bli medlem:

Skriv inn ønsket medlemskap i kommentarfeltet. Når vi har registrert din innmelding vil du få tilsendt en bekreftelse og innbetalingsinformasjon.