Digitalt museum for Steinkjerpositivet

Harald Sakshaug fra Steinkjer har gjort en fantastisk jobb med det digitale museet for Steinkjerpositivet. Nå har han også lansert en internasjonal side om lirekassene fra Steinkjer.

Sakshuag har ved hjelp av Steinkjer Museumslag samlet historiene om byggerne, musikken, produksjonen og eksporten – alt i det digitale museumet www.steinkjerpositiv.no.

Steinkjerpositivet er en lirekasse produsert i Steinkjer. Utenlandske spill i den samme perioden som Steinkjerpositivene var gjerne små instrumenter, lette bærbare lirekassetyper. Steinkjerpositivene, spesielt de to største utgavene, var mer som bærbare orgler å regne.

Jann-Magnar Fiskvik og Harald Sakshaug under jobb med ett av de bevarte Steinkjerpositiveme.

Steinkjerpositivet ble standard i norsk lirekassetradisjon

Byggekvaliteten på positivene var på høyde med alle andre instrumenter i perioden og mange av dem har derfor overlevd til i dag. Steinkjerpositivet har på mange måter blitt en standard i norsk lirekassetradisjon, og var nærmest et etablert navn på dreiepositiv som ble bygd her i landet. Omtrent 600 positiv ble bygd i perioden 1850 til 1910 i Steinkjer.

Charles Karlsens startet et stort arbeid med å kartlegge historien bak Steinkjerpositivene og dokumentere gjenværende instrumenter.

Jann-Magnar Fiskvik har restaurert mange av de gamle instrumentene og lagt verdifull informasjon til det som finnes av dokumentasjon. I tillegg har både Bjørn Alexander Bratberg og Åse Mørk forsket på og skrevet oppgaver om Steinkjerpositivene.

Digitalt museum

Harald Sakshaug har gjort et arbeid for å finne de personer som har vært med i produksjonen av instrumentene, hvilke mennesker de var, og hva som lå til rette for at en slik stor produksjon kunne oppstå på Steinkjer.

Det er også Sakshaug som har etablert det digitalte museet i samarbeid med Steinkjer Museumslag, koordinert av Svein Karlsen. Det digitale museet har samlet det som finnes av informasjon for presentasjon av Steinkjerpositivene – og har digitalisert mange av slåttene som ble slått inn i rullene som ble plassert i lirekassene.

Repertoaret på Steinkjerpositivene var opprinnelig slåtter som spellemenn i Steinkjerdistriktet brukte. Det besto stort sett av runddanseslåtter, som vals er en del av, og i tillegg kan nevnes reinlender, polka, og masurka. Etter hvert som positivene økte i popularitet, så ble det også behov for et større repertoar

• Her finner du den norske siden: www.steinkjerpositiv.no

• Her finner du den engelskspråklige siden: www.steinkjerpositiv.com

Lirendreier Harald Sakshaug prøver ett av Steinkjerpositivene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *