Nye, spennende historier

Nå er Egge historielags Årbok for 2022 klar for salg. I år har boka rekordmange sider (160). Artiklene har stort og godt spenn både når det gjelder innhold, historie og tidsepoke.

En av de mest spennende artiklene er det Arnt Erik Selliaas som har skrevet. Han tar for seg Wendla fra Sunnan som ble hevdet å være Henry Rinnans elskerinne og tysk agent. Hun hadde utseende som en filmstjerne og var datter av en som var dømt for medvirkning til drap. Wendla var utsatt for skeive blikk fra mange kanter, men hun var driftig, røversmart og hadde kunstneriske anlegg. Dette er en «må-lese-historie» som virkelig anbefales!

Det hører til sjeldenhetene at det gjøres oppdagelser og funn som gjør at arkeologene nærmest umiddelbart sier at Norgeshistorien må skrives om. Det var i midlertidig tilfelle da Eirik Syvertsen gravde opp gullfragmentet av en ormehodering i Eggelia. Funnet er en viktig bit i puslespillet som forteller hvor viktig maktsentrum Egge var i romertiden. – Om jeg skal forklare med moderne begreper hvor spesielle disse ringene var, kan vi si at det bare var «regjeringen» – de som bestemte – som fikk æren av å bære slike ringer, sier Håkon Reiersen som er førsteamanuensis på Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger. Han er en av få i Norge som har skrevet utdypende om funn av ormehoderinger i Norge, og sier at ringene kan knyttes til sentre av politisk og økonomisk makt.

Vi ser nærmere på historien om Jekta Pauline, eller nærmere bestemt da hun het «Nævra». Eieren hadde nær tilknytning til Stenvigen Dampsag – og det har vært lite kjent at det har vært et todelt eierskap i skuta mens den hadde hjemmehavn i Steinvika og Eggebogen. Her har vi nøstet opp i historien, og presenterer flere unike bilder av jekta – blant annet da den lå til kjølhaling i Steinvika.

Georg Ovesen forteller om sin onkel Odin Oksås og Ivar Leveraas gir oss historien om Erik Johnsen og Julianna Margrethe Tobiasdatter. Lars Lilleby Macedo forteller om da den egyptiske prinsen kom seilende til Eggebogen med «Naz Perwer» og journalist Silje Olsen Engenes gir oss historien om Egge kirke sammen med Svein Karlsen. Og ikke minst; Vi prsenterer andre del av Gunnar Kristiansens etterrettelige og historisk glimrende fortelling om Steinkjers havnemuligheter de siste 200 årene.

Kjell Waade vokste opp i Eggebogen og forteller både frodig og freidig om sin oppvekst på 1960-tallet. I artikkelen «Jul i Grjotgars veg i 1964, radio, kulestøt og tragedier» tar han leserne med på en oppveksthistorie som både gir rom for mimring og ettertenksomhet fra en tid som ikke er veldig langt tilbake i tid – men som likevel føles så fjern.

Dette og veldig mye annet kan du lese om i Årbok 2022. God lesning!


Her kan du bestille Årbok 2022 og Egge historielags kalender for 2023:

Gratis levering i Egge og Steinkjer sentrum (porto tilkommer ved postforsendelse)