Jutulen – fylkets første internasjonale storbakke

Jutulen i Steinkjer var Nord-Trøndelags første internasjonale storbakke. I NM i 1949 vant Torbjørn Falkanger med selveste kong Håkon og prins Olav på plass sammen med 20.000 elleville tilskuere.

Skrevet av Lars Lilleby Macedo. Alle fotoene fra Jutulen er utlånt av Anne Sofie Schult-Jessen.

Da Norges Skiforbund i 1946 ga Steinkjer Skiklubb den ære å arrangere NM i 1949, var egentlig det aller meste allerede lagt til rette gjennom gode skiløyper. Men en ting manglet i Steinkjer: En moderne storbakke som tilfredsstilte kravene om hopp ned mot 80 meter. Gamle og gode Svedjan var rett og slett for liten.

I første omgang ønsket man en storbakke i Oftenåsen, men diskusjonen ble fort dreiet i retning til at det var Jutulen mellom Øver-Lø og Stigem som måtte utbedres til oppgaven.

Bilder fra NM-søndagen i 1949:

Internasjonal storbakke

I samarbeid med Norges Skiforbunds bakkekonsulenter utarbeidet Arthur Malmo en ny plan for utbygging av Jutulen til 70-metersbakke. Den ble umiddelbart anbefalt av Norges Skiforbund og ble godkjent av det Internasjonale Skiforbundets (FIS) med sertifikat for internasjonale renn.

For første gang i historien skulle et landsomfattende skimesterskap gjennomføres i Nord-Trøndelag. Det var en ærefull – men også ansvarsfull oppgave.

Steinkjer skiklubb hadde fått NM, noe som krevde full innsats av hele byen under de rådende forhold. Det er sagt at de som ikke opplevde Steinkjer i de første etterkrigsårene vil ha svært vanskelig for å forestille seg hvor dårlig det egentlig lå til rette for et så krevende arrangement som et NM på ski var.

«Det var som et eventyr»

Etter en snøfattig vinter begynte det å snø i Steinkjer like før NM skulle starte, og når den prestisjetunge avslutningen i storbakken skulle finne sted søndag den 27. februar 1949, lå Jutulen klar i all sin prakt.

«Det panorama som rulles opp fra tribunene i Jutulen kan sikkert ikke mange bakker i landet oppvise maken til. Og når skimesterskapets gjester reiser hjem hver til sitt vil de huske Steinkjer, ikke bare for pågangsmotet og offerviljen som er kommet til uttrykk på så mange måter, men også for omgivelsene», skrev landets største avis, Aftenposten, etter rennet.

«Det var som en drøm», mente Nord-Trøndelag og Inntrønderen. Hovedkomiteens leder, Arthur Malmo falt over i lyriske vendinger når han skulle forklare NM-søndagen i Jutulen: 


«Søndagen opprant med sol fra klar himmel og Jutulen lå der skinnende hvit etter forrige dags snøfall. Granskogen rundt sto som kledd til fest. Det var et eventyr, og det ble en festdag av de sjeldne. Tusener og atter tusener av tilreisende dro til Jutulen denne herlige vinterdagen, glade og forventningsfulle ansikter møtte enn overalt. Da klokken nærmet seg, og de kongelige hadde innfunnet sine plasser på tribunen, var det samlet 15.000 til 16.000 tilskuere i bakken. Et imponerende syn på våre breddegrader»

Publikumsrekord

I hovedstadsavisene ble tilskuerantallet sagt å være over 20.000. Uansett om det var 16.000 eller 20.000 tilskuere i Jutulen denne dagen er hopprennet fortsatt det idrettsarrangementet i Nord-Trøndelag som har trukket flest tilskuere.

Kong Håkon og prins Olav var på plass. Kongen var ankommet Steinkjer dagen før, og var med på sportsgudstjeneste i Egge kirke før han ble kjørt til Jutulen gjennom byen og skogen fram til skibakken. Da kongen og prinsen hadde inntatt sine plasser på den spesielle kongetribunen, som var prydet med rødt tøy, kongeinitialer og Steinkjer Skiklubbs merke, ble kongesangen og fedrelandssangen fremført med den største ærbødighet.

Ungdomskorpset spilte Hilda Hjeldes nykomponerte «Jutulmars», og hopprennet var i gang …


Fakta om Jutulen:

• Bakken lå ved gården Øver-Lø, sør for Steinkjer sentrum.

• Byggingen av bakken begynte i 1936, men Jutulen ble ikke åpnet før i 1940.

• K-punkt var 60 meter.

• Bakkerekord: 73 meter (Torbjørn Falkanger, 1949)

• Torbjørn Falkanger vant NM-rennet i 1949 foran Sverre Kronvold og Arnfinn Bergmann.

• Det siste rennet ble avhold 9. februar i 1958.

• Jutulen ble revet i 1963.

Mer om Jutulen:

• Steinkjerarkivet: https://www.steinkjerleksikonet.no/jutulen

• Skihopper Asbjørn Reitlo forteller om opplevelser fra Jutulen: https://www.t-a.no/jutulen/v/5-116-1169145

• Bilder fra Jutulen før NM i 1949. Foto Martin Knoph: https://digitaltmuseum.no/search/?aq=owner%3A%22LE%22&q=jutulen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *