Nye historiske godbiter fra Egge

Nå er vi klar med en ny Årbok, og som vanlig kan vi friste med mange lokalhistoriske perler!

Kan du for eksempel tenke deg å lese historien bak Holbergs Auto på Asphaugen, industrisamfunnet på Byafossen, luseplagen i Egge, om «skyggen» i Fylkesmannsgården, Elgjakt på Byafjellet på 1950-tallet, barndomsminner fra Marka, Skogstua på Egge museum, om Egge-sokningen som omkom i helikopterstyrt og Ragna som fant «verdens største» kvaksbol på soverommet – ja, da er Årboka for 2018 sannsynligvis midt i blinken.

Årboka for 2019 er på 128 sider og byr på 30  artikler fra Egge og omeng – godt krydret med mange spennende og historisk gode bilder.

Boka koster 200 kroner og kan bestilles på e-post: lars@eggehistorielag.com eller på telefon 982 99 264.

Arbeidere på Byadammen i 1948. Fra venstre: Johan Mære, Trygve Moe, Ingolf Norli, Ingvald Trøen, Audun Stokkan, Einar Råen og Karl Dahl.

Årbok 2018 (26. årgang)

• Barndomsminner fra By (Kristen Stjern)
Kirsten Stjern bodde på by gård sammen med familien på begynnelsen av 1900-tallet. Dette er historien slik hun husker det.

• Gullkonfirmantene i 2018.

• Bankenes rolle i lokalsamfunnet. (Gunnar Thorsen)
Forfatteren har sett litt på hvordan bankvesenet har utviklet seg fra den spede starten, med spesiell fokus på Egge og Steinkjer.

• Et ukjent industrilandemerke (Morten Stene)
Morten Stene tar fram en forholdsvis ukjent industrihistorie fra Sunnan. I dag er det bare noen få gjenstander som vitner om Forset mølle – blant annet en kvernstein.

• OL-vinneren som forsynte Steinkjer med øl. (Jo Kristian Kvernland)
Oswald Falch tok OL-gullmedalje i turn, men både han og hans far forsynte også Steinkjer med øl. Her er historien om Oswald, bakeriet og litt om øl.

– Uten Olve på Egge hadde det ikke vært noe slag på Stiklestad. (Lars Lilleby Macedo)
Høvdingen på Egge talte kongen midt imot – og måtte bøte med livet..

• Ny bok: Einar Solstad – den korte reisen. (Odd Birger Grønli)
Grønli har skrevet bok om «blomsterdikteren» fra Steinkjer. Her forklarer han litt om bakgrunnen for boka – og hva han har funnet i arkivene.

• Holbergs Auto A/S (Gunnar Aftret)
Holbergs Auto har hatt tilhold på Asphaugen siden 1960. Gunnar Aftret har sett nærmere på det tradisjonrike firmaets historie.

• Byafossen i endring (Svein Karlsen)
En reisa fra glissent strøk til industrisamfunn har preget Byafossen de siste hundre årene. Svein Karlsen tar for seg den nesten utrolige forandringen.

• Nye Byafossen kraftverk. (Asbjørn Nordgård)
Sommeren 2018 tok NTE i bruk sitt nye anlegg på Byafossen.

• Ny bok: A/S Helge-Rein-By bruk (Morten Stene)
Morten Stene har laget boka om bruket på Byafossen, og her forklarer han i korte trekk hva han tar for seg i den historiske boka om bruket.

• En godt bevart hemmelighet (Lars Lilleby Macedo)
Vinteren 2018 fant graver Trond Ovesen det som viste seg å være en tyskerhjelm fra 1945 på Egge kirkegård. Vi nøstet opp historien.

• Paa reinlasting (UL Framtida/Marit Danielsen)
I 1925 gjorde en reinslasting på toget ved Byafossen stasjon såpass inntrykk på en sørbeitstøing at det havnet på framsida i UL Framtidas håndskrevne avis.

• Luseplagene
Lusa har til alle tider plaget mennesket. Vi ser nærmere på historikken og hvordan luseplagen ble bekjempet i Egge,

• Omkom i helikopterstyrt på Hjerkinn (Pia Marie Lerseth)
Jostein Schei fra Egge omkom i en helikopterstyrt på Hjerkinn i 1966.

• «Skyggen» hadde alt klart da freden kom (Svein Karlsen)
Fylkesfullmektig Ole Bae holdt orden i «sysakene» da Håkon Five måtte gå av som fylkesmann da okkupasjonsmakten tok over fylkesmannsgården.

• Ole Bae ble svært viktig for Trøndelag (Lars Lilleby Macedo)
Litt om Ole Baes betydning for at «Trøndelag» skulle gå på skinner allerede dagen etter at tyskerne kapitulerte 8. mai i 1945.

• Jul på Finnmarka (Trude Nonstad Walbom)
Familien drev bakeri på Finnmarka. Slik husker forfatteren barndommens jul.

• Ragna og Kvaksbordet på Nedre Hegge (Lars Lilleby Macedo)
Da småbruket Nedre Hegge skulle rives fant snekkerne et urovekkende hjem i hjemmet.

• Skogstua – et fint minne etter Bjørn Lund (Jon Åge Fiskum)
Midt i skogen på friluftsmuseet på Egge museum står Skogstua. I 2018 ble uteområdet gjort ferdig med en stor og fin gapahuk.

• Somrene i Marka (Ivar Stjern)
Familien til Ivar Stjern bodde på byaunet med hadde sommerfjøs i Marka ovenfor Fossem. Her beskriver Ivar hvordan han opplevde Marka som barn.

• Elgjakt på Byafjellet i 1950-årene (Ivar Stjern)
På 30-tallet var det uvanlig med elg på Byafjellet. Etter krigen tok elgstammen seg opp, og jakt ble vanlig.

• Berit fra Midjo var den hemmelige modellen for An-Margitt (Lars Lilleby Macedo)
Da kunstneren skulle finne modell for skulpturen av Falkbergets An-Margitt som står i Ilaparken i Trondheim, måtte han spørre enn ung jente fra Steinkjer.

Historielaget på Steinkjermartnan 2018,
• Historielagstur til Fatmomakke, Marsliden og Norgefarargårde.
• Artikkeloversikt med stikkord. Årboka fra 1993 til 2018.

Egge historielags Årbok for 2018 har kommet fra trykkeriet.