Nå er Årboka 2018 klar for salg!

Nye historiske godbiter fra Egge

Nå er vi klar med en ny Årbok, og som vanlig kan vi friste med mange lokalhistoriske perler!

Kan du for eksempel tenke deg å lese historien bak Holbergs Auto på Asphaugen, industrisamfunnet på Byafossen, luseplagen i Egge, om «skyggen» i Fylkesmannsgården, Elgjakt på Byafjellet på 1950-tallet, barndomsminner fra Marka, Skogstua på Egge museum, om Egge-sokningen som omkom i helikopterstyrt og Ragna som fant «verdens største» kvaksbol på soverommet – ja, da er Årboka for 2018 sannsynligvis midt i blinken.

Årboka for 2019 er på 128 sider og byr på 30  artikler fra Egge og omeng – godt krydret med mange spennende og historisk gode bilder.

Boka koster 200 kroner og kan bestilles på e-post: lars@eggehistorielag.com eller på telefon 982 99 264.

Arbeidere på Byadammen i 1948. Fra venstre: Johan Mære, Trygve Moe, Ingolf Norli, Ingvald Trøen, Audun Stokkan, Einar Råen og Karl Dahl.

Årbok 2018 (26. årgang)

• Barndomsminner fra By (Kristen Stjern)
Kirsten Stjern bodde på by gård sammen med familien på begynnelsen av 1900-tallet. Dette er historien slik hun husker det.

• Gullkonfirmantene i 2018.

• Bankenes rolle i lokalsamfunnet. (Gunnar Thorsen)
Forfatteren har sett litt på hvordan bankvesenet har utviklet seg fra den spede starten, med spesiell fokus på Egge og Steinkjer.

• Et ukjent industrilandemerke (Morten Stene)
Morten Stene tar fram en forholdsvis ukjent industrihistorie fra Sunnan. I dag er det bare noen få gjenstander som vitner om Forset mølle – blant annet en kvernstein.

• OL-vinneren som forsynte Steinkjer med øl. (Jo Kristian Kvernland)
Oswald Falch tok OL-gullmedalje i turn, men både han og hans far forsynte også Steinkjer med øl. Her er historien om Oswald, bakeriet og litt om øl.

– Uten Olve på Egge hadde det ikke vært noe slag på Stiklestad. (Lars Lilleby Macedo)
Høvdingen på Egge talte kongen midt imot – og måtte bøte med livet..

• Ny bok: Einar Solstad – den korte reisen. (Odd Birger Grønli)
Grønli har skrevet bok om «blomsterdikteren» fra Steinkjer. Her forklarer han litt om bakgrunnen for boka – og hva han har funnet i arkivene.

• Holbergs Auto A/S (Gunnar Aftret)
Holbergs Auto har hatt tilhold på Asphaugen siden 1960. Gunnar Aftret har sett nærmere på det tradisjonrike firmaets historie.

• Byafossen i endring (Svein Karlsen)
En reisa fra glissent strøk til industrisamfunn har preget Byafossen de siste hundre årene. Svein Karlsen tar for seg den nesten utrolige forandringen.

• Nye Byafossen kraftverk. (Asbjørn Nordgård)
Sommeren 2018 tok NTE i bruk sitt nye anlegg på Byafossen.

• Ny bok: A/S Helge-Rein-By bruk (Morten Stene)
Morten Stene har laget boka om bruket på Byafossen, og her forklarer han i korte trekk hva han tar for seg i den historiske boka om bruket.

• En godt bevart hemmelighet (Lars Lilleby Macedo)
Vinteren 2018 fant graver Trond Ovesen det som viste seg å være en tyskerhjelm fra 1945 på Egge kirkegård. Vi nøstet opp historien.

• Paa reinlasting (UL Framtida/Marit Danielsen)
I 1925 gjorde en reinslasting på toget ved Byafossen stasjon såpass inntrykk på en sørbeitstøing at det havnet på framsida i UL Framtidas håndskrevne avis.

• Luseplagene
Lusa har til alle tider plaget mennesket. Vi ser nærmere på historikken og hvordan luseplagen ble bekjempet i Egge,

• Omkom i helikopterstyrt på Hjerkinn (Pia Marie Lerseth)
Jostein Schei fra Egge omkom i en helikopterstyrt på Hjerkinn i 1966.

• «Skyggen» hadde alt klart da freden kom (Svein Karlsen)
Fylkesfullmektig Ole Bae holdt orden i «sysakene» da Håkon Five måtte gå av som fylkesmann da okkupasjonsmakten tok over fylkesmannsgården.

• Ole Bae ble svært viktig for Trøndelag (Lars Lilleby Macedo)
Litt om Ole Baes betydning for at «Trøndelag» skulle gå på skinner allerede dagen etter at tyskerne kapitulerte 8. mai i 1945.

• Jul på Finnmarka (Trude Nonstad Walbom)
Familien drev bakeri på Finnmarka. Slik husker forfatteren barndommens jul.

• Ragna og Kvaksbordet på Nedre Hegge (Lars Lilleby Macedo)
Da småbruket Nedre Hegge skulle rives fant snekkerne et urovekkende hjem i hjemmet.

• Skogstua – et fint minne etter Bjørn Lund (Jon Åge Fiskum)
Midt i skogen på friluftsmuseet på Egge museum står Skogstua. I 2018 ble uteområdet gjort ferdig med en stor og fin gapahuk.

• Somrene i Marka (Ivar Stjern)
Familien til Ivar Stjern bodde på byaunet med hadde sommerfjøs i Marka ovenfor Fossem. Her beskriver Ivar hvordan han opplevde Marka som barn.

• Elgjakt på Byafjellet i 1950-årene (Ivar Stjern)
På 30-tallet var det uvanlig med elg på Byafjellet. Etter krigen tok elgstammen seg opp, og jakt ble vanlig.

• Berit fra Midjo var den hemmelige modellen for An-Margitt (Lars Lilleby Macedo)
Da kunstneren skulle finne modell for skulpturen av Falkbergets An-Margitt som står i Ilaparken i Trondheim, måtte han spørre enn ung jente fra Steinkjer.

Historielaget på Steinkjermartnan 2018,
• Historielagstur til Fatmomakke, Marsliden og Norgefarargårde.
• Artikkeloversikt med stikkord. Årboka fra 1993 til 2018.

Egge historielags Årbok for 2018 har kommet fra trykkeriet.